Bestuurszaken

Data bestuursvergaderingen
5 september 2018
10 oktober 2018
7 november 2018
12 december 2018
9 januari 2019
13 februari 2019
Ledenvergadering 6 maart 2019
3 april 2019
8 mei 2019
5 juni 2019
3 juli 2019

De bestuursvergadering zijn niet openbaar. Wilt u toch aanwezig zijn dan kunt u een afspraak maken bij onze secretaris. Klik hier voor haar telefoonnummer. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Ons rekeningnummer is: NL52 RABO 0322 115 167